Dahilde İşleme İzin Belgesi

İhracatta Fiyat Tutturmak için DİİB

İhracatta en sık yaşanan sorunlardan biri de müşterinin talep ettiği fiyata ulaşmaktır. Bunu daha önceki yazılarda da birçok kez belirttim.

 

İhracatta fiyatı tutturmak için yapılabilecek en yararlı adım, maliyetlerinizi kontrol etmektir. Maliyetlerinizi kontrol ederek nereden tasarruf yapabileceğinizi bulabilirsiniz. Organizasyonda ve/veya üretimde yapılan değişiklikler sayesinde daha düşük maliyetlere ulaşabilir ve bu sayede müşterinin talep ettiği fiyata yaklaşabilirsiniz. Bu sayede de fiyat tutturamadığınız müşterileri kazanabilir, fiyat tutturarak satış yaptığınız müşterilerden daha fazla para kazanır hale gelebilirsiniz.

 

Maliyeti kontrol etmek için en önemli yöntemlerden biri de DİİB olarak bilinen Dâhilde İşleme İzin Belgesi’dir. Bu evrak, Dâhilde İşleme Rejimi kapsamında alınan bir evrak. Firmaların bu belge için Ekonomi Bakanlığı’na başvurmaları gerekiyor. Bu yazıda Dâhilde İşleme Rejimi’ne ve Dâhilde İşleme İzin Belgesi’ne bakacağız.

 

Dahilde İşleme İzin Belgesi (DİİB)

Öncelikle Dâhilde İşleme Rejimi hakkında bilgi verelim. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın sayfasında şu tanım yer almakta:

 

Dâhilde işleme rejimi: Serbest dolaşımda olmayan eşyanın, Türkiye Gümrük Bölgesi içerisinde işleme faaliyetine tabi tutulmak üzere geçici ithal edilmesi ve işleme faaliyeti sonrasında elde edilen işlem görmüş ürünün yeniden ihraç edilmesi esasına dayanan ekonomik etkili bir gümrük rejimidir.

 

Yani, ithal ettiğiniz ürünü, işledikten sonra ihraç ediyorsanız bu rejimden yararlanabilirsiniz. Bu rejimin amacı; sadece yerel tedarikçilerden değil, dünyadaki farklı tedarikçilerden hammadde temin ederek maliyeti düşürmek ve ihracatı artırmaktır. Farklı tedarikçilerden düşük maliyetli hammadde temini sayesinde Türk ihraç ürünlerine rekabet gücü kazandırmak ve ihracat ürünlerini&pazarlarını artırmaktır.

 

DİİB Başvurusu için Gerekli Evraklar

Rejim kapsamında Ekonomi Bakanlığı’na yapılan başvuru ile Dahilde İşleme İzin Belgesi alınır. Başvuru için gerekli evraklar aşağıdaki şekilde belirtilmekte:

 

1 – Dilekçe (İmza sirkülerinde yer alan yetkililerin adı ve soyadı belirtilerek imzalanmış)
2 –Ekonomik Etkili Gümrük Rejimleri Başvuru Formu (İmza sirkülerinde yer alan yetkililerin adı ve soyadı belirtilerek imzalanmış)
3 – Eşyanın bedelsiz gönderilme amacı ve süresini kapsayan gönderici firma ile alıcı firma arasında varsa imzalanmış sözleşme veya gönderici firma yazısı aslı ve tercümesi (*)
4 – İhraç Ürünleri ile İlgili Hammadde Sarfiyat Tablosu (**)
5 – İhraç edilen mamulün üretimi ile ilgili Kapasite Raporu (Ticaret ve/veya sanayi odalarınca tasdikli) (***)
6 – Yan sanayici kullanılması halinde (İmalatçı-ihracatçı, İhracatçı, Dış Ticaret Sermaye Şirketi ve Sektörel Dış Ticaret Şirketi için);
a) Yan sanayici firmaya ait Kapasite Raporu (Ticaret ve/veya sanayi odalarınca tasdikli) (***)
b) Yan sanayici firmaya ait İmza Sirküleri (Noter tasdikli)
c) Yan sanayici ile yapılan protokol (Taraflarca imzalanmış)
7 – Ticaret Sicil Gazetesi aslı, noter veya ticaret ve/veya sanayi odaları ile ticaret sicili memurluklarınca tasdikli örneği (Kuruluşa, varsa unvan değişiklikleri ile mevcut duruma ilişkin Ticaret Sicil Gazetelerinin her biri)
8 – İmza Sirküleri (Noter tasdikli)
9 – Adına üretim yapılan yurtdışında yerleşik yabancı firmadan, adet olarak belirtilen etiketin, yabancı firmanın bilgisi dahilinde ithal edilerek fason üretim yapıldığını gösteren sözleşme (****)

(*): Tebliğin 14/1-ı bendinde belirtilen işlem için
(**): Tebliğin 14/1-b, g ila ı bentlerinde belirtilen işlemler için
(***): Kapasite raporu düzenlenmeyen üretim faaliyetleri için ilgili kurumdan alınan belge (Aslı veya ilgili kurumca tasdikli örneği)
(****): Yurtdışında yerleşik yabancı firmadan etiket ithal edilmesi halinde.

 

maliyet, hesap, diib

Dâhilde İşleme İzin Belgesi ile Elde Edilen Avantajlar

Dahilde İşleme İzin Belgesi sayesinde ithalatta aşağıdaki avantajlar elde ediliyor:

 • Gümrük vergisi istisnası
 • KKDF (Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu) istisnası
 • KDV istisnası (ithalat ve yerli alımlar için)

 

Bunu kısa bir örnekle açıklamakta fayda görüyorum.

Üretiminiz için 100.000 USD tutarında hammadde ithalatı yapacağınızı düşünelim. DİİB sahibi iseniz aşağıdaki avantajlara sahip olacaksınız:

 • Gümrük vergisi
  Gümrük vergisinin ithal edeceğiniz ürün için %3 olduğunu düşünelim. DİİB sayesinde 3.000 USD gümrük vergisini ödemeyeceksiniz.
 • KKDF
  İthalatta KKDF olarak %6 ödeniyor. DİİB sayesinde 6.000 USD KKDF ödemekten kurtulacaksınız.
 • KDV
  %18 KDV’yi de DİİB sahibi olmanız durumunda ödemeyeceksiniz. 18.000 USD de buradan avantajınız olacak.

Toplamda 27.000 USD avantajınız olacak DİİB sayesinde. Yani hammadde satın alırken 27.000 USD daha az ödeme yapacaksınız. Maliyetiniz şimdiden 27.000 USD daha düşük hale geldi bile.

 

Yerel Hammadde Tedariği

DİİB sahibi olmanız sadece ithalatta değil, yerel hammadde satın almanız durumunda da size fayda sağlıyor. DİİB kapsamında yerli hammadde almanız durumunda tabi ki gümrük vergisi ve KKDF istisnasından yararlanma imkanınız olmuyor. Yerel tedarikçiden satın almanız durumunda sadece KDV istisnasından yararlanıyorsunuz. Satıcı firma, size kestiği fatura üzerinde DİİB tarih ve numarasını yazıyor ve KDV’siz fatura kesiyor. %18 maliyet avantajı ile alım yapıyorsunuz.

 

Sorumluluk

Ekonomi Bakanlığı, DİİB verdiği firmalardan tek bir şey istiyor: DİİB kapsamında ihracat yapmak. Bunu da gümrük çıkış beyannameleri ile belgelemenizi talep ediyor.

 

İhracat yaparken gümrük beyannamelerinde DİİB tarih ve numarasının belirtilmesi gerekiyor. Bu bilgilerin yer almadığı gümrük beyannameleri belge kapsamında değerlendirilmiyor. Çalıştığınız gümrükleme firması bunları takip ediyor olacaktır.

 

İhracat yaptıkça Dahilde İşleme İzin Belgesi’ne bu ihracatların işlenmesi ve belgenin, süresi içinde kapatılması gerekiyor. Aksi takdirde elde ettiğiniz vergi avantajlarını kaybederek bu vergileri ödemeniz gerekiyor.

 

Dahilde İşleme İzin Belgesi’ne Nasıl Başvurabilirim?

DİİB temini için ülkemizde özellikle Anadolu illerinde epey sıkıntı var. Birçok firma, gümrükleme firması aracılığı ile DİİB’e başvuru yapıyor. Belgenin kapamasını da gümrükleme firmasına takip ettiriyor. Gümrükleme firmasının asıl faaliyet konusu bu olmamasına rağmen, müşteriye hizmet anlamında bu konuda da hizmet veriyor.

 

Ben ise yasal yükümlülükleri olan böyle bir konuda, konusunda uzman bir firma ile çalışmayı tavsiye ediyorum. O firmaya ödeyeceğiniz hizmet bedeli, yükümlülüğünüzü yerine getirmemeniz durumunda devlete ödeyeceğiniz bedelden çok daha düşük olacaktır. Bu nedenle, DİİB kapsamında hizmet veren, uzmanlaşmış firmaları seçmenizde büyük fayda var.

 

Atalarımızın dediği gibi:

“Danışan dağı aşmış, danışmayan yolu şaşmış”

 

Düşük maliyetli, bol kârlı ihracatlar diliyorum.

 

Ümit Osman YILMAZ

ihracateksperi.com

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir