top of page

Dış Ticaret İngilizcesi

Dış ticaret terminolojisi ve dış ticaretteki yazışmalar

İhracatta Finansal Okuryazarlık

İhracatta banka seçimi, ihracattaki risklerin yönetimi, kur riskinin yönetilmesi

İhracatta Risk ve Kur Yönetimi

İhracatçı firmaların maruz kaldığı risk risklerinin tanımı ve buna dair alınabilecek önlemler 

İhracatta Fiyatlandırma

İhracatta fiyatlandırma yöntemleri, maliyet hesaplama, teslim şekline göre fiyatlandırma stratejileri

Uygulamalı Hedef Pazar Analizi

Hedef pazar araştırması yapma yöntemleri, büyüyen pazarları belirleme, hedef pazarda alıcı firma belirleme yöntemleri

İhracat İstihbaratı

Hedef firmaların tespit edilmesi, firmaların istihbaratının yapılması, firmalardaki ilgili kişinin belirlenmesi yöntemleri

İhracat Stratejisi Geliştirme

İhracatta doğru ülke, doğru alıcıları belirlemenin yöntemleri

bottom of page