e-ihracat Destekleri (5986 sayılı Karar)

18.8.2022 5873 sayılı Ticaret Bakanlığı İhracat Destekleri kararından sonra 25.8.2022 tarihli 31934 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 5986 sayılı karar ile e-ihracata dair destekler de açıklandı. 

Bu destekleri açıklamadan kararda dikkatimi çeken bir terimi açıklamak istiyorum : e-ihracat konsorsiyumu. Kararda e-ihracat konsorsiyumu aşağıdaki şekilde tanımlanmış:

e-ihracatı uçtan uca yapabilen, doğrudan tüketiciye ulaşan e-ticaret satış modellerine, yeterli insan kaynağı ve bilgi birikime sahip, yurt dışı depolama, dağıtım ve/veya iade yönetim imkanları ile yurt dışı pazar yerleri entegrasyonu olan ve imalatçı şirketlerin üretimlerini e-ihracata yönlendirmek üzere Bakanlıkça e-ihracat konsorsiyumu statüsü verilen şirketleri ifade eder.

Destekler konsorsiyum, e-ticaret siteleri, pazar yerlerine dair farklılaşıyor. Bu yazıda destekler, şirketler bazında nasıl kararlaştırılmış kısaca özetlemeyi hedefliyorum. Detaylı bilgi için ilgili karar sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Pazara Giriş Rapor Desteği

e-ihracat için de pazara giriş rapor desteği getirilmiş. Bu destek kapsamında deniyor ki:

e-ihracat konsorsiyumları, perakende e-ticaret siteleri ve pazar yerlerinin yurt dışında e-ticarete dair pazara giriş strateji ve eylem planı oluşturmak için satın alacakları ülke, sektör, e-ihracat konulu raporlara ilişkin giderleri %50 oranında ve senelik 1.500.000 TL’ye kadar desteklenir.

Rakam olarak gayet tatmin edici bir rakam olarak duruyor.

Dijital Pazar Yeri Tanıtım Desteği 

e-ihracat kapsamında dijital pazar yerlerinde verilecek tanıtımlar ve reklamlar da destekleniyor. Daha önce bu konuda bir destek hatırlamıyorum e-ihracata dair. 

Şirketlerin, e-ihracat konsorsiyumlarının ve perakende e-ticaret sitelerinin yurt dışı pazar yerleri üzerinden gerçekleştirdiği dijital reklamları desteklenir.

Bu dijital tanıtım giderleri, toplam satışlarının %20’sini aşmayan tutarlar için %50 oranında desteklenir. Destekler en fazla 3 sene için verilir.

Destek miktarları yararlanıcı türüne göre sınıflandırılmış:

 • E-ihracat konsorsiyumları için senelik 25.000.000 TL’ye kadar
 • Perakende e-ticaret siteleri için senelik 15.000.000 TL’ye kadar
 • Şirketler için senelik 7.500.000 TL’ye kadar

e-ihracat Tanıtım Desteği 

Bir önceki maddede belirtilen tanıtım desteğine ek olarak pazarlama faaliyetlerine dair ayrı bir destek kalemi de açıklanmış.

e-ihracat konsorsiyumlarının, şirketlerin, perakende e-ticaret sitelerinin, B2B platformlar ve pazar yerlerinin dijital tanıtım faaliyetleri hariç diğer pazarlama faaliyet giderleri %50 oranında ve her bir ülke için 3 sene boyunca desteklenir. 

Destek miktarları yararlanıcıya göre sınıflandırılmış:

 • Pazar yerleri için senelik 30.000.000 TL’ye kadar
 • Perakende e-ticaret siteleri için senelik 25.000.000 TL’ye kadar 
 • E-ihracat konsorsiyumları için senelik 15.000.000 TL’ye kadar
 • B2B platformlar senelik 4.000.000 TL’ye kadar

Sipariş Karşılama Hizmeti ve Depo Kira Desteği

e-ihracat yapanlar için de yurt dışı depo giderleri destek kapsamında alınmış. İlave olarak “sipariş karşılama” giderleri de destek kapsamında. Kararda sipariş karşılama gideri şu şekilde tanımlanmış : “e-ihracat kapsamında şirketin yeni bir siparişinin, son varış noktasındaki depo hizmetinden varış ülkesindeki müşteri ulaştırılması”. Yurt dışındaki depodan siparişin müşteriye ulaşana kadar olan masraflar olarak anlaşılıyor.

Bu destek kapsamı aşağıdaki şekilde:

Şirketler, e-ihracat konsorsiyumları, perakende e-ticaret siteleri ve pazar yerleri için ilgili ülkedeki cirolarının %10’unu aşmayan sipariş karşılama giderleri %50 oranında desteklenir. Bu destek her bir ülke için en fazla 3 sene verilir.

Depo giderlerine ilişkin desteklerde e-ihracat konsorsiyumları, perakende e-ticaret siteleri ve pazar yerleri belirtilmiş. Şirketler kelimesi burada geçmiyor. Bu kurumlar için kira desteği her bir birim için %50 oranında senelik 5.000.000 TL’ye kadar veriliyor. Her bir ülke için en fazla 3 sene destek alınabiliyor. Kira desteğinden en fazla 25 birim için yararlanmak mümkün.

Bu maddeye dair destekler

 • Şirketler için senelik 7.500.000 TL’yi 
 • Pazar yerleri için senelik 15.000.000 TL’yi
 • Perakende e-ticaret siteleri için senelik 25.000.000 TL’yi
 • E-ihracat konsorsiyumları için senelik 25.000.000 TL’yi geçemez.

Yurt Dışı Pazar Yeri Entegrasyon Desteği

Verilen desteklerin bir kısmı sadece e-ticaret siteleri pazar yerleri ve konsorsiyumlara veriliyor. Yurt dışı pazar yeri entegrasyon desteği de bu desteklerden biri. 

e-ihracat konsorsiyumu,  perakende e-ticaret siteleri ve pazar yerlerinin yapacakları entegrasyon giderleri destekleniyor. Yurt dışı entegrasyon giderleri ve yurt dışı pazar yerlerine ilişkin yurt içinde yapacakları entegrasyon giderleri en fazla 6 pazar yeri için %50 oranında ve pazar yeri başına 3 sene olmak üzere destekleniyor. Destek miktarı bir entegrasyon için 200.000 TL ile sınırlı. 

Çevrimiçi Mağaza, Hedef Ülke e-ticaret Paydaşlarından Alınan Hizmet Desteği 

Bu destek; şirketler, e-ihracat konsorsiyumları ve perakende e-ticaret siteleri için veriliyor. Hedef ülkelerdeki yurt dışı pazar yerlerinde online mağaza açılmasına dair yapılan ödemeler, ülkelerdeki e-ticaret paydaşlarından alınan hizmetler destek kapsamında. Bu giderler %50 oranında ve 3 sene boyunca destekleniyor. Destek miktarı e-ihracat konsorsiyumları için 3.000.000 TL, diğer yararlanıcılar için 1.500.000 TL ile sınırlı. 

Pazar Yeri Komisyon Gideri Desteği

Daha önce destek kapsamında olmayan pazar yerine ödenen komisyonlar yeni karar ile destek kapsamına alınmış. 

Hedef ülkelerdeki komisyon giderleri %50 oranında ve 3 sene boyunca destekleniyor. 

Bu destek:

 • Şirketler için senelik 750.000 TL’yi 
 • Perakende e-ticaret siteleri için senelik 2.500.000 TL’yi
 • E-ihracat konsorsiyumları için senelik 3.000.000 TL’yi geçemez.

Yararlanıcılara İlişkin Üst Limitler

Şu ana kadar belirtilen tüm destekler için yararlanıcılar bazında üst limitler eklenmiş yayınlanan karara. Üst limitler aşağıdaki şekilde:

 • Şirketler için senelik 15.000.000 TL
 • e-ihracat konsorsiyumları için senelik 45.000.000 TL
 • Perakende e-ticaret siteler için senelik 45.000.000 TL
 • Pazar yerleri için senelik 45.000.000 TL
 • B2B platformları için senelik 4.000.000 TL

E-ihracata dair desteklerin getirilmesi, hükümetin e-ihracata verdiği öneme dikkat çekiyor. Son senelerde bu alanda faaliyet gösteren ve göstermek isteyen birçok kişi var. 

Ticaret bakanlığı ihracat desteklerinde olduğu gibi e-ihracat desteklerinde de iş birliği kuruluşu için destek kalemleri belirtilmiş. Bu yazıyı okuyanlar genelde şirketler olacağı için işbirliği kuruluşuna verilen destekleri belirtmedim. İlgilenenler ilgili karara ulaşarak detayları okuyabilirler. 

İhracatınız bol ve kârlı olsun

Ümit Osman YILMAZ

ihracateksperi.com

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir