ihraç kayıtlı satış

İhraç Kayıtlı Satış

İhraç Kayıtlı Satış – 3065 ile Satış

 

İhracat sektöründe çok sık duyulan terimlerden biri de ihraç kayıtlı satıştır. Yaygın olarak kullanılan tabir ise şu şekildedir: “3065 ile satış”. 3065 sayılı KDV kanununa ithafen bu şekilde anılan terimin detaylarına bakacağız bu yazıda.

 

Bilindiği üzere ihracat faturaları, KDV’den istisna. Türkiye’de 600 TL+KDV şeklinde sattığınız ürünü yurt dışına satarken 100 USD şeklinde satıyor ve KDV tahakkuk ettirmiyorsunuz. Türkiye’de alım yaparken KDV ödediğiniz ürünler için ise daha sonra devletten KDV iadesi talep ediyorsunuz.

 

Bir örnekle açıklamak daha sağlıklı olacaktır. Havlu üreten bir tekstil fabrikanız olduğunu düşünelim. %8 KDV ile aldığınız iplik için 100 TL + KDV ile 108 TL ödüyorsunuz. Ürettiğiniz ürünü ise ihraç ediyorsunuz. İhraç fiyatınız 40 USD olsun. İhraç ederken KDV tahakkuk ettirilmiyor. Bu nedenle ödediğiniz KDV sizin üzerinizde kalıyor. İhracat yaptıktan sonra ihracat yaptığınızı beyan ve ispat ederek ödediğiniz KDV’nin iadesini talep ediyorsunuz. Daha detaylı bilgi için mali müşaviriniz ile görüşmenizi öneririm.

 

Bu yazının konusu olan ihraç kayıtlı satış işlemini ağırlıklı olarak ürünü alıp ihraç edecek firmalar kullanır. Ürün satın aldığı yere KDV ödememek için üreticiden kendisine KDV hariç fatura kesmesini talep eder. Eğer bir üretici iseniz ve ürünü sattığınız firma, ürünü ihraç edecek ise 3065 sayılı KDV kanununa istinaden KDV hariç fatura edebilirsiniz.

 

Gereken Şartlar

Gelir İdaresi Başkanlığı‘na göre ihraç kayıtlı satış yapabilmek için firmanın üretici olması gerekiyor. Yani kapasite raporuna sahip olmalısınız. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın tanımına göre imalatçı firmanın :

 1. Sanayi siciline kayıtlı ve sanayi sicil belgesine sahip olması,
 2. Sanayi Odası, Ticaret Odası ve Esnaf ve Sanatkar Derneklerine kayıtlı bulunması,
 3. İmalat işinde en az 5 işçi çalıştırması,
 4. Sanayi sicil belgesinde yer alan üretim konusunda gerekli araç parkına sahip olması,
 5. Bu şartları topluca taşıyan imalatçıların kendi üretimine ilave olarak aynı zamanda fason imalat da yaptırması halinde,
  a) Fason imalatı sadece, sanayi sicil belgesinde yazılı üretim dallarında yaptırmaları,
  b) Fason olarak yaptırılan imalatta işin riskini ve organizasyonunu üstlenmeleri,
  c) Fason olarak imal ettirilen mallarla ilgili ham madde ve yardımcı maddeleri temin etmeleri gerekmektedir.

Üretici firmalar tarafından bu kapsamda hazırlanan faturalarda KDV mal bedelinden ayrı olarak gösterilecek fakat faturaya “3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu hükümlerine göre, ihraç edilmek şartıyla teslim edildiğinden, Katma Değer Vergisi tahsil edilmemiştir” ibaresi yazılacaktır. Ve dolayısıyla KDV tahsil edilmeyecektir.

İhracatçı firmanın, 3065 sayılı kanuna göre satın aldığı ürünü değiştirmeden ihraç etmesi gerekmektedir. Bu ihracatı teslim tarihini izleyen ay başından itibaren 3 ay içerisinde yapmalıdır. Yani Temmuz ayı içerisinde ihracatçı firmaya teslim edilen ürünler Ağustos başından itibaren 3 ay içerisinde (Ekim sonuna kadar) ihraç edilmelidir. Bu durumda herhangi bir KDV ödenmez.

3 ay içerisinde ihraç edilemez ise 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun maddelerine göre gecikme zammı ile birlikte tahsil edilir.

İhracatçı firmalar 3065 ile satış talep etmektedirler. İmalatçı olan firmalar ise ihracatçı firmanın 90 gün içerisinde ihraç zorunluluğu olduğunun bilincinde olarak ürün satmalıdırlar.

 

Sonuç

3065 ile satış, ihracat yapan firmalara mal tedarik eden firmalarca yaygın olarak kullanılmaktadır. Tedarikçi firmaların bu kararın risklerini ve kendi sorumluluklarını ne kadar bildiklerinden emin değilim. Piyasada daha fazla satmak, müşteriyi rakibe kaptırmamak adına bilgi edinmeden birçok risk alınıyor. İhracatçı bir firma için ise bu durum tabi ki avantaj haline geliyor. KDV yükünü üstlenmeden mal tedarik edebiliyor.

 

KDV alacaklarınızı kısa sürede aldığınız ihracatlar dilerim.

 

Ümit Osman YILMAZ

ihracateksperi.com

1 thought on “İhraç Kayıtlı Satış”

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir