İhracat Destekleri Güncellendi

18.8.2022 tarihli, 31927 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan “5973 Sayılı İhracat Destekleri Hakkında Karar” ile ihracat desteklerinde değişikliğe gidildi. 

İhracat desteklerinde, destek yüzdeleri sadeleştirildi. Bazı kalemlerde ihracat destekleri artırılırken bazılarında ise sınırlamaya gidildi.

Bu yazının yazıldığı 25 Ağustos itibariyle uygulama usullerine dair bir bilgi verilmiyor Ticaret Bakanlığı sitesinde. “Yürürlüğe girdiğinde yayınlanacaktır” şeklinde not düşülmüş. Bu nedenle uygulama detayları net olmadığı için birçok şirket bu desteklere dair adım atmaktan imtina edecektir. Ben de beklenmesini öneririm. Zira daha sonra geriye dönük belge almak mümkün olmayacağı için destekten yararlanamamak söz konusu olabilir. 

En sık kullanılan ihracat desteklerine dair kararda belirtilen detayları bu yazıda özetleyeceğim

Pazara Giriş Belgesi Desteği

En önemli desteklerden olan pazara giriş belgesi desteğinde daha sade bir uygulamaya geçilmiş. Pazara giriş belgeleri için %50 destek uygulanacak. Verilecek destek şirket başına 4.000.000 TL ile sınırlandırılmış durumda.

Birçok firma bu destekten haberdar değil veya yeteri kadar kullanmıyor. Hedeflediğiniz pazarın gerektirdiği belgeleri almak için bu destekten yararlanmanızı öneriyorum.

Yurt Dışı Marka Tescil Desteği 

Yurt dışı marka tesciline de destek getirilmiş. Yurt içinde marka tescili olan şirketlere yurt dışında da markalarının tescili için %50 ve yıllık 750.000 TL’ye kadar destek veriliyor. Şirketler bu destekten maksimum 4 sene yararlanabiliyorlar.

Yurt içi marka tescili olan şirketlere yurt dışı tescil için %50 ve yıllık 750.000 TL’ye kadar 

Şirketler maksimum 4 yıl yararlanabilir.

Pazara Giriş Projesi Hazırlama Desteği

Daha önce Ticaret Bakanlığı bünyesinde pazara giriş projesi desteği yoktu. Danışmanlık ve rapor desteği olarak geçen desteği proje desteği olarak adlandırmışlar.

Proje yazılarak KOSGEB bünyesinde ihracat desteği alınabiliyordu. Artık Ticaret Bakanlığı bünyesinde de proje yazarak destek almak mümkün olacak.

Yayınlanan kararda: 

“Sürdürülebilir ihracat artışı için hedef pazar, fiyatlama, pazarlama stratejilerine dair alacakları danışmanlık ve rapor giderleri %50 ve proje başına 200.000 TL’ye kadar desteklenir.” deniyor. Her bir şirket için de en fazla 2 proje desteği veriliyor. 

İhracata başlamak isteyen ve ihracatını artırmak isteyen firmaların değerlendirmesini önereceğim bir destek.

Yurt Dışı Pazar Araştırması Desteği

Çok önemsediğim bir ihracat desteği olan yurt dışı pazar araştırmasında değişikliğe gidilmiş. Daha önce senede 10 defa, seyahat başına 5.000 USD olan pazar araştırması desteğinde adet ve destek miktarları değiştirilmiş. 

Yeni karara göre “Yurt dışı pazar araştırması için ulaşım ve konaklama giderleri %50 oranında ve faaliyet başına 100.000 TL’ye kadar desteklenir.” deniyor. 

Bu destekten şirketler bir takvim yılında maksimum 5 kez yararlanabilir ve toplam en fazla 20 kez destek alınabilir.

Seyahat başına destek miktarı artırılırken yıllık olarak yararlanılacak destek sayısına sınırlama getirilmiş. Sayı sınırı olması mantıklı bir uygulama. Zira birçok firma defalarca seyahat yaparak destek alıyordu. Bu seyahatlerin birçoğu “turistik” gezi olduğu için sınırlama olması mantıklı. 20 defa destek olmasını da mantıklı buluyorum. Bu kadar seyahatten sonra o ülkede ilerlemek mümkün olmuyorsa firma, yanlış pazarı hedeflemiş olabilir. 

Yurt Dışı Fuar Desteği

Yurt dışı fuar desteği de ihracatçı firmaların en sık kullandığı desteklerden.

Bu destek yılda en fazla 5 fuar için veriliyor. 

Destek miktarları, fuarın özelliğine göre değişiyor:

  • Genel nitelikli fuarlarda 150.000 TL
  • Sektörel nitelikli fuarlarda 250.000 TL
  • Yurt dışı prestijli fuarlarda 750.000 TL’ye kadar destek veriliyor.

Prestijli fuarlar için yılda 2 kez destekten yararlanmak mümkün.

Destekten yılda azami 10 defa yararlanmak mümkün ifadesi var. 

Destek oranı %50 olarak ifade edilmiş. Bakanlıkça belirlenen hedef ülkelerde %70, hedef ülke+hedef sektörde ise %75 destek veriliyor.

Yurt İçi Fuar Desteği

Yeni kararda yurt içi fuarlar için de destek belirtilmiş.

TOBB tarafından yayınlanan fuar takviminde yer alan fuarlar bu kapsamda olacak. Yurt içi fuar desteklerinden yararlanmak için belirli şartlar var. Bu takvimde yer alan fuarlarda düzenlenen son 3 fuarın en az 2’sinde:

  • En az 1.500 yabancı ziyaretçi şartı
  • Yabancı ziyaretçi oranının %10 ve üzerinde olması
  • En az 400 katılımcı
  • Yabancı katılımcı oranının %10 ve üzerinde olması
  • En az 300 m2 yabancı katılımcı stant alanı

Şartlarının olması talep ediliyor.

Bu şartlar gerçekleştiği takdirde yurt içi fuar stant ve kira bedeli %50 oranında, 80.000 TL’ye kadar destekleniyor. Senede en fazla 3 fuar destekleniyor.

Birim Kira Desteği

Yurt dışı birimlerin kiraları da en fazla yararlanılan desteklerden biri. Bu konuda da birkaç güncelleme yapılmış.

Yurt dışı birimlerin kiraları ve paylaşımlı ofislerin üyelik giderleri birim başına yıllık 2.000.000 TL’ye kadar olmak üzere %50 oranında desteklenir.

Şirketler, kira desteğinden her bir ülke için 4 sene yararlanabilir.

Bir şirket en fazla 25 birim kira destek alabilir.

Yani toplamda 6 ülke için ülke desteği almak mümkün görünüyor. Gayet tatminkar bir destek miktarı zira o kadar sürede o birimlerin kâr ediyor hale gelmesi gerekiyor ticaretin sürdürülebilirliği için.

Tanıtım Desteği

Yurt dışında tanıtım destekleri de birçok firmanın ciddi miktarda yararlandığı bir destek türü.

Yurt dışı tanıtım ve pazarlama giderleri %50 oranında, her bir ülke için 2.500.000 TL’ye kadar destekleniyor. Bu destek için şöyle bir şart var: Yurt dışı birimi varsa yararlanabiliyor. Yurt dışı birimi yoksa ama yurt içindeki marka tescili için yurt dışında tescil için başvuru yaptıysa bu destekten yararlanabiliyor.

Yurt dışı birimi yoksa yurt içi marka tescili varsa ve yurt dışı için marka tesciline başvurduysa %50 oranında olmak üzere 4.000.000 TL’ye kadar desteklenir. 

Bu iki destek miktarını karşılaştırınca, yurt dışı birimi olmayanlara daha fazla destek verildiği görülüyor. Bu durum, yurt dışında birim açmasını sağlamak adına yola yeni çıkan firmaya daha fazla destek olarak yorumlanabilir.

Şirketler tanıtım desteğinden en fazla 4 sene yararlanabilir.

Destek kalemleri epey fazla olduğu için yazı da gayet uzun oldu. Tüm destek türlerine bu yazıda değinmedim. Detaylar için Ticaret Bakanlığı ilgili sayfayı ziyaret etmenizi öneririm. Yakın zamanda uygulama usullerine dair de duyuru yapılacaktır.

İhracatınız daim, desteğiniz bol olsun!

Ümit Osman YILMAZ

ihracateksperi.com

2 thoughts on “İhracat Destekleri Güncellendi”

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir