vesaiki

İhracat Vesaiki

İhracat Vesaiki Nedir?

İhracatın bir süreç olduğunu daha önceki yazılarda belirtmiştim. Bu süreç, pazar araştırması ile başlar. Belirlenen hedef pazarda potansiyel alıcılar ile görüşmeler sağlanır. Fiyat, ödeme ve teslim şekillerinde anlaşmaya varılması ile birlikte ihracatın operasyonu başlar.

Operasyon ile yüklemenin yapılmasını ve ihracat yükleme evraklarının yani ihracat vesaikinin hazırlanmasını kastediyorum. Birçok firma çalışanının en çok çekindiği yer bu kısımdır.

Öncelikle sık yapılan bir hataya dikkat çekerek başlamak istiyorum. Birçok kişi “ihracat evrakları” tamlaması yerine “ihracat vesaikleri” tamlamasını kullanır. Vesaik kelimesi, vesika belgesinin çoğuludur. Vesika ise Arapça kökenli belge anlamına gelen bir kelimedir.

vesika 
isim (vesi:ka) Arapça ves̱īa
isim Belge
Evimize sokacağımız hizmetçinin belediye vesikasını sormamak bizde öteden beri âdet olmuştur.” – N. Hikmet

Vesaik, vesikalar anlamına gelir. Dolayısıyla “vesaikler” kelimesi hatalıdır. Vesikalar diyebilirsiniz veya en güzeli vesaik olarak kullanabilirsiniz. Konuşma dilinde ihracat vesaiki veya vesaik olarak kullanılıyor.

vesaik 
isim (vesa:ik) eskimiş Arapça ves̱āʾi
isim Belgeler, vesikalar

İhracat sürecinde yükleme sürecinde birçok farklı evrak hazırlanıyor. Hazırlanan bu evraklar ülkeye, ürüne ve müşterinin talebine göre değişiyor. Bu yazıda sık kullanılan ihracat vesaiki hakkında bilgi vereceğim. Tek bir yazıda hepsini detaylı olarak açıklamak mümkün değil. Bu yazıda kısaca tanımlayıp ilerleyen haftalarda her bir vesika için detaylı yazı yazmayı planlıyorum.

Ticari Belgeler

 • Proforma Fatura (Proforma Invoice)
  Yükleme öncesi hazırlanan evraklardandır. Daha önce detaylı bir yazı yazmıştım.
 • Ticari Fatura (Commercial Invoice)
  Yükleme sonrasında hazırlanan bir evraktır. Yurt dışındaki müşteriye gönderilir. Proforma fatura ile aynı bilgileri kapsar diyebiliriz.
 • Ticaret Odası Onaylı Ticari Fatura
  Bazı ülkelerde faturanın, ihracat ülkesindeki ticaret odası tarafından onaylanması istenir.
 • Çeki Listesi (Packing List)
  Malların dizilimini gösterir. Hangi pakette hangi ürünlerin olduğu detaylı şekilde belirtilir.
 • Ağırlık Sertifikası (Weight List)
  Ürünlerin ağırlık ve hacimlerini gösterir.

Resmi Belgeler

 • Menşe Şehadetnamesi (Certificate of Origin)
  Malların menşeini gösterir.
 • Konsolosluk Faturası (Consular Invoice)
  Bazı ülkeler, hazırlanan faturanın kendi konsolosluklarınca onaylanmasını isterler.
 • Sağlık Sertifikası (Health Certificate)
  Gıda ürünlerinde gereken bir belgedir.
 • Bitki Sağlık Sertifikası (Phytosanitary Certificate)
  Tarımsal gıda ürünlerinde gereken bir belgedir.

Taşıma Belgeleri

 • Konşimento (Bill of Lading)
  Değerli bir evraktır. Bazı ödeme şekillerinde konşimentonun önemi daha da artar.
 • Karayolu Taşıma Belgesi (CMR)
  Karayolu ile yapılan taşımalarda hazırlanan bir belgedir. Konşimentoya benzemesine rağmen birçok farkı vardır.
 • Demiryolu Taşıma Belgesi
 • Havayolu Taşıma Belgesi

Sigorta Belgeleri

 • Sigorta Poliçesi (Insurance Policy)
  Ürünler için hazırlanan sigorta evrağıdır.
 • Sigorta Şehadetnamesi (Insurance Certificate)
  Sigortalanan ürünler için hazırlanan bir belgedir. Poliçeye benzemesine karşılık farklılıkları mevcuttur.

Finansal Belgeler

 • Bono (Bond)
  Ödeme araçlarından biridir. Alıcı tarafından hazırlanır.
 • Poliçe (Bill of Exchange)
  Ödeme araçlarındandır. Satıcı tarafından hazırlanır. Vadeye göre birçok çeşidi bulunmaktadır.

İhracat vesaikini yazı ile anlatmaktan ziyade uygulamalı olarak anlatmanın daha sağlıklı olduğuna inanıyorum. Bu konuda daha önce farklı kurumlar bünyesinde ve özel olarak verdiğim eğitimler oldu. Vesaik için eğitimler; soru cevap olarak ilerlenebilmesi ve yaşanan örnekler üzerinden gidilmesi sayesinde yazıdan daha verimli oluyor.

Pürüzsüz şekilde ilerleyen yüklemeler dilerim.

Ümit Osman YILMAZ

ihracateksperi.com

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir