İhracat Yapan Firmalar

İhracat Yapan Firmalar

İhracat yapıyorsunuz ama bazı konularda sıkıntı yaşıyor olabilirsiniz. Veya ihracat departmanınız var fakat çalışanlarınız bazı konularda yetkin değiller. Onların bazı konularda daha fazla bilgi sahibi olmasını istiyorsunuz. İhracattaki bazı süreçler hakkında sorularınız var. Bu konularda beraber çalışabiliriz.

 • Firma ile ilk görüşme
  • İhracat yapılan ülkeler
  • İhraç edilen ürünler
  • Firmanın sahip olduğu kalite/üretim belgeleri
 • Firmanın ihracatta kullandığı teslim ve ödeme yöntemlerinin incelenmesi
 • İhracat yöntemlerinin firmaya finansman ve operasyon yükünün tespiti
 • Firmanın maliyet avantajı sağlaması için gereken adımların tespiti ve uygulanması
 • Mevcut pazarın analizi
 • Potansiyel pazarların tespiti
 • İhracatta yaşanan/yaşanması muhtemel sorun ve risklerin tespiti
 • Bu risklere karşı alınacak önlemler
 • Dahilde İşleme Rejimi hakkında bilgilendirme
 • Dahilde İşleme İzin Belgesi alınması ve takibi konusunda destek
error: Content is protected !!

İhracat Eksperi Akademi Mart 2023 programı hakkında detaylı bilgi almak istiyorum.