İhracat Stratejisi Geliştirme

İhracat Stratejisi Geliştirme

İhracata başlamak isteyen firmaların stratejilerini birlikte oluşturuyoruz.

  • İhracata başlamak isteyen firmalar ilk ne yapmalı?
  • İhracat yapan firmaların yeni pazarlar için uygulayabileceği stratejiler
  • İhracat potansiyeli olan ürünlerin tespiti
  • Firmanın ihracata hazırlık düzeyinin ölçülmesi
  • İhracat için gerekli kaynakların (insan, sermaye, lojistik) tespiti
  • Hedef pazarın belirlenmesi
  • Hedef pazar için gerekli ürün değişikliklerinin tespiti
  • Hedef pazar için gerekli belgelerin belirlenmesi ve edinilmesi
  • Hedef pazardaki satış kanallarının araştırılması
  • Hedef pazarda alıcı firmaların tespit edilmesi ve istihbaratı

Kayıt için ulaşınız.