İhracatta Kullanılan Evrak (Vesaik)

İhracatta Kullanılan Evrak (Vesaik)

İhracatta hazırlanan/hazırlatılan belgeler hakkında bilgi verilir.

  • Fatura
  • Konşimento
  • Menşei şahadetnamesi
  • ATR
  • EUR-1
  • Poliçe
  • Çeki listesi
  • Paketleme listesi

Kayıt için ulaşınız.