İhracatta Kullanılan Evrak (Vesaik)

İhracatta Kullanılan Evrak (Vesaik)

Konu

İhracatta hazırlanan/hazırlatılan belgeler hakkında bilgi verilir.

  • Fatura
  • Konşimento
  • Menşei şahadetnamesi
  • ATR
  • EUR-1
  • Poliçe
  • Çeki listesi
  • Paketleme listesi

Hedef Kitle

İhracat yapmak isteyen firmalara yöneliktir. İhracat müdürleri ve ihracat temsilcilerinin katılması önerilir. Örnek evraklar üzerinden anlatılır. Öğleden önce 3 saat, öğleden sonra 3 saat olmak üzere 6 saat sürmektedir.

Eğitmen : Ümit Osman YILMAZ